Banen bespeelbaar

Op een natte zaterdag 1 april hebben we de padelbanen officieel geopend. Na een mooie demowedstrijd van een vier sterke padellers werden eerst alle vrijwilligers en sponsoren bedankt voor alles wat ze betekend hebben. Er was veel nodig om te komen tot de realisatie van deze prachtige aanvulling op ons park.

Zonder iemand te kort te doen hebben we twee heren die al jarenlang actief zijn binnen onze club en bij de aanleg van de banen als echte kartrekkers hebben gefungeerd, het erelidmaatschap van onze club toegekend. Fried Hoeijmakers en Jo Luijten werden benoemd tot erelid van L.T.C.. Meijel

bekijk alle foto’s bij het https://ltcmeijel.nl/foto-albums/opening-padelbanen-april-2023/