Banen bespeelbaar

Leden Informatie

Ledencertificaten

Een korte introductie

In de extra algemene ledenvergadering 2024 besluiten de leden van LTC Meijel over de
aanleg van twee extra padelbanen. Door het bestuur van LTC Meijel is besloten dat de aanleg mede wordt gefinancierd door middel van de uitgifte van ledencertificaten aan de leden van de club. Met de aankoop van één of meerdere certificaten steunen leden de club bij het realiseren van de nieuwe padelbanen.

Vorm van de certificaten

LTC Meijel geeft ledencertificaten uit ter waarde van € 300,- per stuk. Leden hebben de mogelijkheid om 1 of meerdere certificaten af te nemen. De ledencertificaten van LTC Meijel hebben een looptijd van 1 t/m 7 jaar. Dit houdt in dat certificaten binnen 1 t/m 7 jaar terugbetaald worden aan de koper. Het jaar van terugbetaling van jouw aangekochte ledencertificaat wordt bepaald door een loting. Deze loting vindt jaarlijks plaats op de algemene ledenvergadering.

Inschrijven voor een ledencertificaat

Tot en met 21 juni kun jij je als lid van LTC Meijel inschrijven voor het aankopen van ledencertificaten. Inschrijving vindt plaats door via onderstaand online formulier kenbaar te maken dat je de club graag wilt steunen bij het aanleggen van twee nieuwe padelbanen. Incassering en verrekening zal begin juli plaatsvinden

Aanmeldformulier ledencertificaten